ΚΟΥΠΙ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΜΑΣ (RAFT)

ΚΟΥΠΙ ΚΑΙ ΑΕΡΑ ΣΤΑ ΠΑΝΙΑ ΜΑΣ

Η περιπέτεια συνεχίζεται και αυτή την φορά έχουμε διάφορα προβλήματα στον ορίζοντα μας.