Η Τύχη του Πρωτάρη

Ανοίξαμε boxes στο loot box του League of Legends. Μπορείτε να βρείτε το “Η Τύχη του Πρωτάρη” εδώ.