ΜΟΡΝΑ – ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ

Η Μόρνα η αλλιώς Σκοτεινά βρίσκεται στα Πιέρια Όρη. Ακούγονται διάφορες τρομακτικές ιστορίες και για φιγούρες που έχει δει ο κόσμος που έχει πάει εκεί, είναι όμως όντως στοιχειωμένο?